• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT

Spółki PROWOD w Czarnowąsach z dnia 30.06.2016 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi dotyczący wodociągu publicznego Chróścice zaopatrującego miejscowości w Gminie Dobrzeń Wielki: Chróścice, Kup i część Dobrzenia Wielkiego oraz miejscowości w Gminie Pokój: Ładza i Krzywa Góra.

Ze względu na podejrzenie obecności bakterii grupy coli w wodzie  Spółka PROWOD podjęła działania naprawcze zmierzające do wyeliminowania ich poprzez zastosowanie dezynfekcji  podchlorynem sodu oraz przepłukanie sieci wodociągowej.

Zastosowany środek dezynfekcyjny może spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi  zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Wodę z kranu przed spożyciem należy przegotować.

Woda może być używana do utrzymania higieny osobistej.

Wersja XML

PROWOD Sp. z o. o.
ul. Rynek 4
46-082 Kup
tel. 77 469 55 56
fax 77 469 66 45
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1336068
w tym miesiącu: 11235
dzisiaj: 81