Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przerwa w dostawie wody

Spółka PROWOD informuje, iż w dniu 02.12.2016 w godzinach od 900 do 1400 w miejscowości POPIELÓW w rejonie ulicy: Opolska od nr 12 do 34 wystąpi przerwa w dostawie wody w związku z prowadzonymi pracami na przy modernizacji sieci wodociągowej na zlecenie UG POPIELÓW.

Wersja XML