Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim oficjalnie rozpoczęta

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim oficjalnie rozpoczęta. Przekazanie placu budowy wykonawcy  i tradycyjne „wbicie łopaty” miało miejsce w piątek 17.03.2017 na terenie oczyszczalni. Podczas inauguracji budowy obecni byli: wójt gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel, przewodniczący Rady Gminy Klemens Weber, wiceprezes Prowod  sp. z o.o. Mariusz Pelc oraz Mirosław Ciura przedstawiciel wykonawcy tj. firmy INŻYNIERIA RZESZÓW S.A lider konsorcjum Inżynieria Rzeszów – EKO Wodrol Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska z Koszalina. Przy przekazywaniu placu budowy obecny był również przedstawiciel firmy Sweco Consulting sp. z o.o., pełniącej nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji – Michał Kościukiewicz.

 

Przypomnijmy wykonawcą kontraktu wyłonionym w  postępowaniu przetargowym  jest firma Inżynieria Rzeszów S.A lider konsorcjum Inżynieria Rzeszów- EKO Wodrol Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska z Koszalina. Wartość kontraktu to przeszło 20 milionów PLN brutto.

Zgodnie z planem inwestycyjnym modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków powinna potrwać 24 miesiące. Inwestycja podzielona będzie na etapy, które obejmą następujące części:

 

 

 

 

Wersja XML