Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Światowy dzień Wody

sdw1.png

Od 1993 roku, 22 marca na całym świecie z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto to ma na celu uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Tegoroczny temat: „Woda i ścieki” kieruje uwagę na znaczenie właściwego gospodarowania zużytą wodą jako niedocenionym potencjalnym źródłem czystej wody.

sdw2.png

 

„Wszys­tko jest z wo­dy, z wo­dy pow­stało i z wo­dy się składa”.

Tales z Miletu

Wersja XML