Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świerkle

Zalecenia pokontrolne przewodów kominowych oraz grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych dla mieszkańców budynku komunalnego w Świerklach ul. Mickiewicza 4 oraz 25 na rok 2013.
ZALECENIA:
"zaleca się dzienne wietrzenie mieszkań celem prawidłowego działania wentylacji"

Wersja XML