Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfa na 2018 rok - gmina Dobrzeń Wielki

PROWOD Sp. z o. o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, że na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180) przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki na okres od 12 grudnia 2017 roku do 10 czerwca 2018 roku.

info_DW_1.jpeg

 

Wersja XML