Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfa na 2018 rok - gmina Dobrzeń Wielki

PROWOD Sp. z o. o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, że na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180) przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki na okres od 12 grudnia 2017 roku do 10 czerwca 2018 roku.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML

PROWOD Sp. z o. o.
ul. Rynek 4
46-082 Kup
tel. 77 469 55 56
fax 77 469 66 45
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1385079
w tym miesiącu: 4931
dzisiaj: 164

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1