Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki,

Prowod Sp. z o.o. informuje, iż zakupiła pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i na przełomie marca i kwietnia będą one sukcesywnie dostarczane do Państwa posesji.

Są to pojemniki o pojemności 120 L, przeznaczone do zbiórki SZKŁA, o czym będzie świadczył ich zielony kolor i odpowiednie oznaczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017, poz. 19). Natomiast do miejscowości Kup będą dostarczane używane pojemniki ocynkowane o pojemności 110 L, również przeznaczone do zbiórki szkła i oznakowane naklejką SZKŁO.

Dotychczasowy system zbiórki odpadów szklanych w workach nastręczał pewnych trudności, szczególnie ze względu na ich wagę oraz przecinanie worków przez pobite szkło.  Pojemniki mają na celu zwiększyć komfort oraz bezpieczeństwo Państwa, a także pracowników naszej Spółki.

Ponadto zmieni się częstotliwość odbioru odpadów szklanych z cyklu miesięcznego, na dwumiesięczny, począwszy od kwietnia 2018 br. Miesiące, w których będzie odbierane SZKŁO to: kwiecień, czerwiec, sierpień, październik oraz grudzień w terminach selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu.

PDFulotka-pojemnik-na-szkło.pdf

Wersja XML