Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty pracy

Spółka PROWOD zatrudni pracownika na stanowisko:

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV w biurze:

- Opole, ul. Janiny Kłopockiej 3 tel. 77 4691181

lub

mailowo: sekretariat@prowod.pl

 

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46-082) przy ul. Rynek 4,  tel.: 77 469 11 81 e-mail:sekretariat@prowod.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust.2 lit. a) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko. W przypadku, gdy została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 3 miesiące. Po tym okresie zostaną usunięte i nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres administratora danych wskazany w ust. 1.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu.

 

W dokumentach rekrutacyjnych (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli zgody nr 1 lub 1 i 2.

 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Dz. Urz. UE L 2016.119.1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prowod Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko      __________________________  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust.2 lit. a - RODO.
 2. Ponadto, udzielam zgody Prowod Sp. z o.o., na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska zbliżone do aplikowanego.

                       _________________________

                  (data i podpis kandydata do pracy)

Wersja XML