Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Murów - Taryfy na okres 09.06.2018 - 08.06.2021

PROWOD Sp. z o.o.  informuje, iż na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Wzrost cen wody wynika ze zmian w Prawie Wodnym, które odgórnie narzuca na Spółkę obowiązek naliczania w taryfie opłat za usługi wodne za pobór wód oraz realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny”.

Gmina Murów poinformowała Spółkę, iż Rada Gminy Murów podejmie na wniosek Wójta uchwałę na dopłatę do 1m³ wody w wysokości 0,19 zł dla wszystkich grup taryfowych na terenie Gminy Murów.

Cena za pobór 1m3 wody dla mieszkańca Gminy, po uwzględnieniu dopłaty w pierwszym roku obowiązywania taryfy będzie wynosiła tak jak dotychczas 2,59 zł netto (2,80 zł brutto).

W kolejnych latach wysokość dopłat będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy Murów.

Nowe ceny będą obowiązywały od dnia 09.06.2018 r.

 

PDFMurów - Decyzja GL.RET.070.7.139.2018.pdf.pdf

PDFTaryfa Murów - 09.06.2018 - 08.06.2021.pdf
 

Wersja XML