Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwiedzanie SUW Chróścice

 

Spółka Prowod obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji umożliwiła uczniom szkół zlokalizowanych na terenie gmin Dobrzeń Wielki, Popielów i Murów zwiedzanie obiektów związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną firmy. Miejsca te na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.

zdjęcie ze zwiedzania Stacji Uzdatniania Wody w Chróścicach. Przedstawia pracownika i osoby biorące udział w zwiedzaniu.

Taka wizyta jest rodzajem edukacji ekologicznej, mającej na celu wyjaśnienie, czym jest proces uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, oraz uświadomienie każdemu, że codzienna postawa w zakresie korzystania z wody i kanalizacji sanitarnej jest bardzo istotna dla otaczającego nas środowiska naturalnego.

11 października 2019 r. odbyła się kolejna wizyta na Stacji Uzdatniania Wody w Chróścicach. Tym razem odwiedzili nas uczniowie klas V–VIII z Zespołu Szkół w Chróścicach. Tego dnia w kilku turach przyjęliśmy aż 105 uczniów wraz z opiekunami. Jest to kolejna wizyta w ramach trwających Dni Otwartych, które rozpoczęto z okazji tegorocznego jubileuszu 25-lecia Spółki.

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji multimedialnej, przy pomocy której przypomniano gościom, jak istotna jest woda w naszym życiu oraz jak ważne jest jej oszczędzanie podczas codziennych czynności. Następnie wyjaśniono na przykładzie SUW w Chróścicach, skąd się bierze woda w kranie. Po krótkiej prezentacji pani technolog oprowadziła grupę po obiekcie, pokazując poszczególne urządzenia technologiczne. Uczniowie z zainteresowaniem poznawali warstwy filtracyjne oraz sposób sterowania stacją. Klasy zobaczyły także znajdującą się na terenie stacji instalację fotowoltaiczną o mocy 39,69 kWp, poznając przy okazji, czym są odnawialne źródła energii.

Podczas wizyty chętni goście mieli okazję napić się uzdatnionej wody bezpośrednio ze stacji, co spotkało się z dużym entuzjazmem zwiedzających. Pracownicy Spółki Prowod chcieli w ten sposób zachęcić dzieci do picia wody z kranu, by w trosce o środowisko ograniczyć ilość zużywanych plastikowych butelek. W tym celu zainstalowano w szkole w Chróścicach fontannę wody pitnej, z której uczniowie mogą bez obaw pić „kranówkę” dostarczaną z odwiedzonej Stacji Uzdatniania Wody.

Wiedzę zdobytą podczas spotkania podsumowano przy pomocy quizu. Grupy wykazały się dużą aktywnością, a poprawne odpowiedzi zostały nagrodzone ekologicznym worko-plecakiem z logo Spółki. Na pamiątkę wizyty na Stacji Uzdatniania Wody każda klasa otrzymała na ręce przewodniczących maskotkę firmową – „Kroplusia”. Mamy nadzieję, że jego obecność będzie przypominać uczniom o naszym spotkaniu i istocie wody w naszym życiu.

Pragniemy szczególnie podziękować Dyrekcji Szkoły za umożliwienie uczniom wizyty na naszym obiekcie oraz opiekunom za ich obecność i czuwanie nad bezpieczeństwem grup.

Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych na Stacji Uzdatniania Wody w Chróścicach i Oczyszczalni Ścieków w Dobrzeniu Wielkim także inne szkoły. Jest to doskonała okazja do połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną. Niech promowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku do środowiska naturalnego – w szczególności cennego zasobu, jakim jest woda – będzie naszym wspólnym celem. Wszelkie informacje i szczegóły można znaleźć w Regulaminie zwiedzania obiektów na www.prowod.pl w zakładce „O firmie”.

 

 

 

Wersja XML