Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZMIANA ZASAD PRZYJMOWANIA OPAKOWAŃ PO SUBSTANCJACH NIEBEZPIECZNYCH

W związku ze zmianami przepisów dotyczących odpadów Prowod Sp. z o.o. prowadząca Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chróścicach przy ul. Polnej, wstrzymuje do odwołania przyjmowanie opakowań zawierających substancje niebezpieczne.

Przyjmowane będą w dalszym ciągu jedynie puste opakowania po substancjach niebezpiecznych.

O wznowieniu przyjęć w/w odpadów poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Wersja XML