Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakres i obszar działalności

Spółka ma dwa zakłady pracy - siedziba firmy mieści się w Kup, natomiast druga lokalizacja znajduje się w Opolu (Czarnowąsach).

Po połączeniu spółka oferuje szeroki zakres usług:

 1. wodociągi i kanalizacja (Opole - Czarnowąsy):
  • zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia , a także  zapewnienie niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków
  • wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • modernizacja i budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także remonty
  • eksploatowanych obiektów
  • wykonywanie rozdzielczych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przydomowych           
  • przepompowni ścieków
  • montaż wodomierzy
  • czyszczenie sieci kanalizacyjnych, przepompowni, studzienek za pomocą urządzenia ciśnieniowego WUKO
  • opróżnianie szamb i wywożenie ścieków
 1. gospodarka odpadami, utrzymanie terenów zielonych, administrowanie lokalami (Kup)
  • zbiórka odpadów komunalnych
  • utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych,
  • administrowanie i utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych (mieszkania komunalne i socjalne, lokale użytkowe oraz mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych)
  • funkcjonowanie składowiska oraz PSZOK w miejscowości Chróścice – dla wszystkich mieszkańców  Gminy Dobrzeń Wielki
  • sprzedaż pojemników na odpady
  • usługi wywozu kontenerów KP-7
  • wynajem namiotów na różne imprezy okolicznościowe
  • edukacja ekologiczna dla dzieci i osób dorosłych

PROWOD sp. z o.o. w liczbach:

Dewizą firmy jest satysfakcja i zadowolenie naszych klientów!

Wersja XML