Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o Spółce

Nazwa: Prowod Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Rynek 4, 46-082 Kup  (działalność komunalna)

Druga lokalizacja: ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole (działalność wodno-kanalizacyjna)

NIP: 754-10-00-021

Regon: 530944564

KRS: Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000102843

Kapitał zakładowy: 68.306.810,00 zł

Jako Spółka, której głównym celem jest zapewnienie satysfakcji, zadowolenia i poczucia bezpieczeństwa u odbiorców usług, prowadzimy ciągłe działania, by być przedsiębiorstwem nowoczesnym, konkurencyjnym, przyjaznym dla Klientów i Partnerów Biznesowych. Spółka szerzy postawy proekologiczne poprzez edukację ekologiczną, wykonywanie inwestycji, mających na celu dbałość o środowisko, a także poprzez swoją codzienną pracę. W roku 2021 r. Spółka Prowod została laureatem prestiżowej Opolskiej Nagrody Jakości.

Logo Opolskiej Nagrody Jakości

OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 424. ze zm.) Zarząd Prowod Sp. z o.o. oświadcza, że Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6 w/w ustawy.

 

 

Wersja XML