Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposób załatwiania spraw

Usługi świadczone przez Spółkę PROWOD

PROWOD sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia odbiorców w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, administrowania sieciami wodociągowymi  i kanalizacyjnymi, gospodarki odpadami, utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych oraz administrowania lokalami mieszkalnymi i usługowymi. 

 

USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE

Zakład w Opolu- Czarnowąsach (biuro)
adres: ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole
czynny:  pon. -pt.  w godz. 700-1500

Jest to dział, w którym aktualni lub przyszli odbiorcy usług wodno-kanalizacyjnych świadczonych przez naszą firmę mogą załatwić następujące sprawy:

 

W tym dziale można załatwić następujące sprawy:

 

Informujemy, że płatności za faktury za usługi związane z dostarczeniem wody i odprowadzeniem ścieków można dokonywać w kasie mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44.

Godziny pracy kasy:
od poniedziałku do środy         7:30 – 15:30
w czwartek                     7:30 – 16:30
w piątek                         7:30 – 14:30

 

Osoby niesłyszące

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Prowod sp. z o.o.  mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego.

Tłumacz migowy nie jest zatrudniony w Spółce Prowod, jest to usługa zewnętrzna, stąd aby skorzystać z tłumacza należy z wyprzedzeniem zgłosić chęć skorzystania z  takiej usługi  do sekretariatu w Biurze Zarządu tel. 77 469 11 81, aby umówić się na dogodny termin, w którym będzie dostępny tłumacz.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw jest bezpłatna.

Wersja XML