Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mapa twardości wody

Tabela zakresów twardości

skala opisowa Twardość wody
Woda mg CaCO3/dm3 mmol/dm3 mval/dm3 oN
Bardzo miękka 0 - 85 0,0 - 0,89 0,0 - 1,78 0 - 5
Miękka 85 - 170 0,89 - 1,78 1,78 - 3,57 5 - 10
Średnio twarda 170 - 340 1,78 - 3,57 3,57 - 7,13 10 - 20
Twarda 340 - 510 3,57 - 5,35 7,13 - 10,7 20 - 30
Bardzo twarda > 510  > 5,35 > 10,7 > 30

 

 

 

 

 

 

Tabela przeliczeniowa

  stopień Francuski
[oF]
stopień niemiecki
[oN]
[mg CaCO3/dm3] stopień angielski
[oA]
[mval/l] [mmol/l]
stopień Francuski
[oF]
1 0,56 10 0,7 0,20 0,10
stopień niemiecki
[oN]
1,79 1 17,86 1,25 0,36 0,18
[mg CaCO3/dm3] 0,1 0,056 1 0,07 0,02 0,01
stopień angielski
[oA]
1,43 0,8 14,3 1 0,29 0,14
[mval/l] 5 2,8 50 3,5 1

0,5

 

[mmol/l] 10 5,6 100 7

2

1

 

Przykład obliczeń:

twardość wody = 200 [mg CaCO3/dm3] :

w stopniach niemieckich = 200 * 0,056 = 11,2

w stopniach angielskich = 200 * 0,07 = 14

w stopniach francuskich = 200 *0,1 = 20

w milimolach = 200 *0,01 = 2

w milivalach = 200 * 0,02 = 1

Wersja XML