Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składowisko i PSZOK

Co to jest PSZOK?

 

Kto może z niego skorzystać?
Jaki rodzaj odpadów można do niego przywozić? 

 

Logotyp Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwanego przez Spółkę PROWOD

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) jest to miejsce, do którego mieszkańcy mogą przywozić
i bezpłatnie zostawiać posegregowane odpady komunalne (które np. nie mieszczą się w domowych workach czy pojemnikach) oraz wszystkie trzy rodzaje odpadów problemowych, tj. wielkogabarytowe (np. meble,  sprzęt AGD), niebezpieczne (np. opakowania po farbach) oraz rozbiórkowe (np. gruz).

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych!

Biuro i waga samochodowa na PSZOK w Chróścicach. Nowe kontenery do segregowania odpadów komunalnych na PSZOK w Chróścicach. Wiata na na elektroodpady na PSZOK w Chróścicach

 
 

Do PSZOK można dostarczać bezpłatnie następujące odpady: 

 

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

 

PDFInstrukcja funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Punktu Wymiany Przedmiotów Używanych od 01.01.2022r..pdf.pdf (806,29KB)

PDFStawki dla mieszkańców za przyjęcie 1 Mg odpadów na składowisko odpadów w 2022 r.pdf (440,16KB)
 

 

 

 

Wersja XML