Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługi wodno-kanalizacyjne na terenie Opola

W związku z przejściem z dniem 1 stycznia 2017 roku na Miasto Opole obowiązku wyrażonego  w art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)  w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków, celem uniknięcia przez mieszkańców terenów włączonych do Opola z dniem 1 stycznia 2017 roku wzrostu cen wody i odprowadzania ścieków, a także ujednolicenia stawek dla wszystkich mieszkańców Opola, Prowod Sp. z o.o. oraz Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Opolu zawarły umowę dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej położonych na terenie miejscowości Opole w zakresie dawnych sołectw: Borki, Brzezie (część sołectwa), Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle.

 

+ Co się zmieniło po 01.04.2017?

 • Od dnia 01.04.2017 r. obowiązuja ujednolicone stawki za  zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla terenu Miasta Opole:
  • zaopatrzenie w wodę - 3,30 zł (netto),
  • odprowadzenie ścieków - 5,25 zł (netto),
  • opłata abonamentowa wodomierz główny - 9,40 zł (netto),
  • opłata abonamentowa wod. podlicznik - 6,50 zł (netto),
 • faktury i rozliczenia będą wystawiane przez WIK Opole ul. Oleska 64,
 • Odczyty będą wykonywane w dalszym ciągu przez pracowników Spółki PROWOD i przekazywane do WIK Opole, celem Wystawienia faktury dla Państwa.

+ Gdzie się udać w celu wydania warunków technicznych lub spraw związanych z przyłączami wod-kan?

Wszystkie sprawy związane z rozbudową sieci wod-kan, budową nowych przyłączy wod-kan, jak również wszelkie informacje na temat infrastruktury tych sieci można uzyskać w biurze Spółki PROWOD  na ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole (dawniej Czarnowąsy ul. Kośnego 3).

Wydanie warunków technicznych odbywa sie na podstawie wniosku :

+ Gdzie podpisać umowę na zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzanie ścieków?

Nowe umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków podpisuje WIK Opole. Wszelkie formalności z tym związane można załatwić w biurze Spółki PROWOD  na ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole (dawniej Czarnowąsy ul. Kośnego 3).

Do podpisania umowy niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

+ Gdzie załatwić zmianę danych adresowych na umowie / fakturze?

Zmiany danych adresowych na umowie/fakturze za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków podpisuje WIK Opole. Wszelkie formalności z tym związane można załatwić w biurze Spółki PROWOD  na ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole (dawniej Czarnowąsy ul. Kośnego 3).

Do zmiany umowy niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

+ Kto wystawia faktury za usługi?

Od 01.04.2017 wystawcą faktur za usługi jest:

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

ul. Oleska 64

45-222 Opole

NIP: 754-033-47-02

+ Gdzie dokonywać płatności za usługi?

Płatności za faktury wystawione przez WIK Opole można dokonywać:

 • przelewem na wskazany rachunek bankowy
 • w kasie WIK Opole ul Oleska 64 (wejście od ul Rataja)
 • na poczcie w Opolu-Czarnowąsach (bez prowizji)

+ Jak załatwić rozliczania wody z podlicznika?

Rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej (do podlewania ogrodu lub innego celu, w którym woda nie jest odprowadzana do sieci kanalizacyjnej) można zrealizować instalując (na własny koszt) wodomierz - podlicznik na wewnętrznej instalacji wodociągowej. Po zainstalowaniu takiego podlicznika należy zgłosić go do zaplombowania w Biurze Obsługi Klienta PROWOD składając odpowiedni wniosek.

+ Jaka jest aktualna stawka za usługi?

Od 01.04.2017 do obowiązują ceny dla Miasta Opole

Wersja XML