Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane kontaktowe

projekty_unijne_3.jpeg

 

Siedziba Spółki:

PROWOD Spółka z o.o.

46-082 Kup, ul. Rynek 4

tel. 77 469 11 81

www.prowod.pl
e-mail: sekretariat@prowod.pl

 

Jednostka Realizująca Projekt:

45-920 Opole, ul. Janiny Kłopockiej 3

tel. 77 469 11 81

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (KJRP) – Piotr Stolarski

Specjalista techniczny – Wiesław Zając

Specjalista finansowy – Oliwia Gąsiorowska

 

Wersja XML