Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla mieszkańców – korzystanie z pojemników na odpady (żółty i niebieski)

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą sposobu odbioru odpadów gromadzonych w sposób selektywny tj. papieru, tektury oraz tworzyw sztucznych,  a także metali i opakowań wielomateriałowych w pojemnikach, a nie jak dotychczas w workach Prowod sp. z o.o. sukcesywnie dostarcza pojemniki do Państwa nieruchomości. Jest to nowy system odbioru odpadów, w fazie wdrożenia.

W  odpowiedzi na Państwa wątpliwości i pytania,  informujemy iż w dalszym ciągu będziemy odbierać worki z posegregowanymi powyższymi frakcjami odpadów. Zarówno pojemniki jak i worki z odpowiednią frakcją będą przez nas odbierane do końca I kwartału 2021. Jest to czas testów, który umożliwi nam obserwację i wyciągnięcie odpowiednich wniosków w zakresie działania systemu zbiórki odpadów i  rozważenia ewentualnych zmian, czy też dodatkowych rozwiązań, a Państwu zmianę przyzwyczajeń i nawyków w celu zmniejszenia objętości gromadzonych śmieci. Zgłaszają Państwo również obawy, iż odpady nie będą się mieścić w dostarczonych pojemnikach. Na dzień dzisiejszy prosimy o umieszczanie odpadów, które się nie zmieściły do worków.

Ponadto informujemy, iż pojemniki przydzielane są zgodnie ze złożoną deklaracją w Gminie Dobrzeń Wielki o ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Jeżeli liczba osób zamieszkałych gospodarstwo uległa zmianie prosimy o aktualizację deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Dobrzeń Wielki. Wielkość pojemników została dopasowana do poszczególnych posesji na podstawie ogólnie stosowanych przez inne samorządy norm.

Działania jakie podejmujemy mają na celu wprowadzenie lepszej segregacji i zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych.  Nieprzestrzeganie zasad segregacji to większa ilość odpadów zmieszanych oraz wyższe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami dla wszystkich mieszkańców. Ponadto gromadzenie odpadów w sposób selektywny pozwoli osiągać odpowiednie poziomy ich segregacji oraz recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, stąd prosimy o zwrócenie uwagi na  poprawną segregację oraz w miarę możliwości zgniatanie wyrzucanych odpadów (m.in. puszki, plastikowe butelki, opakowania po mleku, kartony itp.).

Zasady prawidłowej segregacji dostępne są na stronie www.prowod.pl, w aplikacji mobilnej, a także na harmonogramach wywozu odpadów. W przypadku wątpliwości zapraszamy również do kontaktu ze Spółką (tel. 77 469 55 56, e-mail: info@prowod.pl). Zawsze chętnie służymy Państwu pomocą oraz poradą w kwestii poprawnej segregacji.

PDFInformacja dla mieszkańców - pojemniki do segregacji.pdf
 

Żółty pojemnik na metale i tworzywa sztuczne. niebieski pojemnik na papier
Wersja XML