Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej

Sieć kanalizacji sanitarnej służy wyłącznie do odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jak pojemnik na odpady.

Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, a w konsekwencji zaprzestania jej pracy. Powstanie awarii generuje duże koszty związane z naprawą bądź wymianą uszkodzonej pompy oraz stanowi niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego. Niewłaściwe użytkowanie kanalizacji prowadzi także do zatorów w rurach kanalizacyjnych.

Zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji sanitarnej przekłada się bezpośrednio na wzrost cen za odprowadzane ścieki.

Koszty naprawy przydomowych przepompowni ścieków uszkodzonych wskutek niewłaściwej eksploatacji urządzenia ponosi odbiorca.

  Przypominamy, że do kanalizacji sanitarnej nie należy wprowadzać:

 • pozostałości po kosmetykach (np. pałeczki, waciki, podpaski, chusteczki nawilżane, tampony, wkładki higieniczne, itp.);
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,
 • pozostałości jedzenia, kości, obierki;
 • tłuszczów, olejów;
 • przeterminowanych leków i chemikaliów;
 • zużytych mopów, ścierek, szmat, sznurków;
 • elementów zabawek, zakrętek, kapsli;
 • popiołu, piasku, żwiru.

Zabrania się także wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

PROWOD Sp. z o.o. będzie prowadziła przeglądy przydomowych przepompowni ścieków w celu kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML