Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa na dostawę wody i/ lub odprowadzenie ścieków

– gmina Dobrzeń Wielki,Popielów, Murów.

W celu zawarcia nowej umowy  wymagane są następujące dokumenty:

 

W przypadku ZMIANY UŻYTKOWNIKA BUDYNKU (przez użytkownika rozumie się właściciela budynku lub osobę posiadającą do niego tytuł prawny) – dotychczasowy odbiorca składa wniosek o rozwiązanie umowy, w którym podaje bieżący odczyt wodomierza  (zgodnie z protokołem przekazania nowemu właścicielowi).

W przypadku, gdy woda ma zostać odcięta, a wodomierze zdemontowane wówczas należy złożyć pisemny wniosek.

W sytuacji gdy odbiorca, który ma zawartą umowę na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków zmarł – obowiązkiem nowego właściciela nieruchomości jest zawarcie nowej umowy z PROWOD  Sp. z o.o..

W tym celu należy wraz z wnioskiem o zawarcie umowy dostarczyć do PROWOD Sp. z o.o.

W obecnej sytuacji epidemicznej w trosce o zdrowie i bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników, a tym samym ograniczeniu bezpośredniego kontaktu - PROWOD Sp. z o.o. umożliwia Państwu  podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub  odprowadzanie ścieków poza siedzibą spółki tj. na odległość.

W tym celu, aby zawrzeć umowy na odległość należy wypełnić i podpisać następujące dokumenty:

Dokumenty te są dostępne na stronie www.prowod.pl ->strefa klienta-> usługi wodno-kanalizacyjne-> wzory dokumentów. Należy zwrócić uwagę na to, aby wypełniać dokumenty przygotowane dla gminy, w której usytuowana jest nieruchomość.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy:

Wersja XML