Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

W celu przyłączenia istniejącego/projektowanego budynku do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej należy wykonać następujące kroki:

Wydawanie warunków technicznych oraz odbiory przyłączy są bezpłatne.

Wypełnione i podpisane dokumenty można:

lub

Na terenie miasta Opole usługi związane z przyłączeniem do sieci wod.-kan. realizowane są przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Istnieje jednak możliwość złożenia wniosku o zapewnienie dostawy wody/odbioru ścieków oraz warunków technicznych podłączenia
za pośrednictwem Spółki PROWOD w Dziale Eksploatacji, gdzie można także uzyskać informacje o infrastrukturze sieci – nr tel 77 469 11 81 wew. 18

Sprawy związane z rozbudową sieci wod-kan na terenie miasta Opole należy załatwiać w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. (adres: ul. Oleska 64, Opole).

Wypełnione i podpisane dokumenty (dotyczące przyłączy na terenie Opola) można:

lub

Wersja XML