Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Szanowni mieszkańcy,

Z okazji jubileuszu 25-lecia Spółki serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zwiedzaniu zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim.

W ramach Dni Otwartych w dniu 29 czerwca 2019  będzie można zobaczyć nową oczyszczalnię i zapoznać się z jej  funkcjonowaniem oraz procesem oczyszczania ścieków.

Zapraszamy Państwa na godzinę 1000 lub 1200.

Nie ma konieczności wcześniejszego zgłaszania uczestnictwa w zwiedzaniu oczyszczalni.

Na terenie oczyszczalni ścieków prowadzony jest monitoring wizyjny. Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu dostępne są na stronie www.prowod.pl w zakładce RODO.

Istnieje możliwość, iż przebieg zwiedzania oczyszczalni, w tym wizerunek osób w nim uczestniczących, będzie utrwalany w postaci zdjęć i nagrań. Materiały mogą być wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych zamieszczanych w szczególności na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Prowod Sp. z o.o. Uczestnictwo w Dniach Otwartych jest równoznaczne z nieodpłatnym wyrażeniem zgody na wykorzystywanie w tym rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas zwiedzania oczyszczalni w wyżej opisany sposób i dla określonych celów.

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 77 469 11 81

plakat mieszkańcy-4.jpeg

Wersja XML