Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt PSZOK

Co to jest PSZOK?
Kto może z niego skorzystać?
Jaki rodzaj odpadów można do niego przywozić? 

Brak opisu obrazka

PSZOK jest to miejsce, do którego mieszkańcy mogą przywozić
i bezpłatnie zostawiać posegregowane odpady komunalne (które np. nie mieszczą się w domowych workach czy pojemnikach) oraz wszystkie trzy rodzaje odpadów problemowych, tj. wielkogabarytowe (np. meble,  sprzęt AGD), niebezpieczne (np. opakowania po farbach) oraz rozbiórkowe (np. gruz).

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych!

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 
 

Do PSZOK można dostarczać bezpłatnie następujące odpady: 

 

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

 

PDFRegulamin PSZOK_od 01.01.2020.pdf

PDFStawki dla mieszkańców za przyjęcie 1 Mg odpadów na składowisko odpadów w 2020 r.pdf
 

 

 

 

Wersja XML