Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace konserwacyjne na SUW Chróścice

Spółka PROWOD informuje, że ze względu na prowadzone prace konserwacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Chróścicach wprowadzona została okresowa dezynfekcja wody podchlorynem sodu, co może powodować zmianę smaku i zapachu wody.

Wodociąg Publiczny Chróścice obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Chróścice, Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Kup, Krzywa Góra, Ładza.

Wersja XML