Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia

PROWOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma, która powstała z połączenia dwóch spółek: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Kup  oraz Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach.

Obie spółki działały na rynku lokalnym od wielu lat, zbierając doświadczenia, dążąc do ulepszania świadczonych usług, korzystając z nowoczesnych rozwiązań. Główny profil działalności ZGKiM sp. z o.o. stanowiła gospodarka odpadami, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych, a także administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. MZWiK PROWOD sp. z o.o. świadczył  usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia odbiorców w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz administrowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierując się ideą kompleksowej i profesjonalnej obsługi, a także wychodząc naprzeciw potrzebom rynku udziałowcy,  czyli  gminy:  Dobrzeń Wielki,  Murów, Popielów wystąpili z inicjatywą połączenia potencjału obu firm. Tym samym  29 grudnia 2015 roku swą działalność rozpoczęła firma PROWOD sp. z o.o.

 

 

Wersja XML