Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

22 marca - Światowy Dzień Wody.

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day). Został on ustanowiony w 1992r. a powodem ustanowienia jest fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Światowy Dzień Wody jest obchodzony co roku a jego celem jest uświadomienia jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Tegoroczne hasło obchodów to „ Woda podziemna – uczynienie niewidocznego widocznym”. Wody gruntowe są może niewidoczne, ale ich wpływ jest widoczny wszędzie.

Niewidoczne wody gruntowe są prawdziwym skarbem, który wzbogaca nasze życie. W najbardziej suchych częściach świata woda ta może być jedyną, jaką mają ludzie. Woda podziemna stanowi źródło zaopatrzenia w wodę pitną, wspiera systemy sanitarne, przemysł, rolnictwo i ekosystem.
To, co robimy na powierzchni ma znaczenie pod ziemią, dlatego powinniśmy wprowadzać do ziemi nieszkodliwe i ulegające biodegradacji produkty i wykorzystywać wodę w sposób najbardziej efektywny.

Bardzo ważnym jest ochrona zmniejszających się globalnych zasobów wodnych. Należy uświadomić sobie jak wiele zależy od nas samych gdyż wszyscy mamy wpływ na środowisko i musimy o nie dbać.

Woda odgrywa wielką rolę w życiu, produkcji, żywności czy energii dlatego tak ważne jest jej oszczędzanie przez racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.

W miarę nasilenia się zmian klimatycznych musimy pracować nad zrównoważonym sposobem zarządzania tym cennym zasobem. Oszczędzanie wody powinno więc być naturalnym działaniem w zwykłych gospodarstwach domowych.  Najwięcej wody zużywa się do mycia 36%, spłukiwania toalety 30%, prania 15% i mycia naczyń 10%.

Zmieniając kilka codziennych nawyków skutecznie zaoszczędzimy wodę, którą należy chronić. Nie wolno jej marnować, zatruwać ściekami, które nie trafiają tak jak powinny do kanalizacji. Zabronionym jest zaśmiecanie rzek, jezior, zbiorników wodnych czy kanalizacji śmieciami i odpadami.

Ochrona wody oraz zabezpieczenie systemu zaopatrzenia w wodę przed zanieczyszczeniem stanowi podstawową linię ochrony jakości wody.

Światowy Dzień Wody jest więc świetną okazją aby przypomnieć jak jest ona ważna dla naszego zdrowia i życia i jakie działania powinniśmy podjąć w celu jej zabezpieczenia i ochrony na przyszłość.

Wersja XML