Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca częstotliwości odbioru odpadów z Osiedla Energetyk

Spółka Prowod Sp. z o.o., informuje, że każda frakcja odpadów z Osiedla Energetyk jest odbierana 1 raz w tygodniu.

Rodzaj odbieranej frakcji jest uzależniony od ilości nagromadzonych odpadów.

Odbierane frakcje odpadów to:

W przypadku braku segregacji odpady uznawane są jako odpady zmieszane.

Brak selektywnej zbiórki odpadów zgłaszany jest do Urzędu Gminy wraz z dokumentacją zdjęciową.

 

Wersja XML