Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią,  ZGKiM Sp. z o.o. w miesiącu listopadzie przeprowadziła kolejną część kampanii edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów skierowanej do uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki.

Prezentacja, podobnie jak poprzednio, dotyczyła dbania o środowisko, oszczędzania dóbr wspólnych np. wody oraz zasad prawidłowej segregacji odpadów. Na początku wyjaśniono dzieciom, że to właśnie nieprzemyślane działania nas wszystkich wpływają na stan naszej planety.

Projekt skierowany był do nieco starszych dzieci, dlatego dużą uwagę przywiązano do tematyki recyklingu odpadów, który dzięki rzetelnej segregacji prowadzi do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych i tym samych chronienia naturalnych zasobów środowiska. Dla uczniów zostały przygotowane zadania, dzięki którym miały one możliwość aktywnego uczestniczenia w organizowanych zajęciach.

Omówiono funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chróścicach. Dzieci dowiedziały się, jakiego typu odpady można tam dostarczać.

Dużym zainteresowaniem małych słuchaczy cieszył się krótki film pokazujący jak przebiega recykling plastikowej butelki. Większość dzieciaków wcześniej nie miała pojęcia jak powstaje plastikowa butelka i jak dzięki prawidłowej segregacji można ze starych butelek wyprodukować nowe.

Podczas zajęć dużą uwagę poświęcono również tematyce przemyślanych zakupów, czyli kupowania jedynie rzeczy potrzebnych oraz jak najmniej opakowanych.

Podobnie jak przedszkolaków, również dzieci w najmłodszych klasach obdarowano torbami ekologicznymi wielokrotnego użytku, z którymi mogą udać się na przyjazne środowisku zakupy i nie korzystać z opakowań jednorazowych.

Słowa podziękowania należą się dyrektorom placówek za zainteresowanie programem oraz nauczycielom za pomoc w przeprowadzeniu zajęć.

Mamy nadzieję, iż przekazana wiedza będzie wykorzystywana w życiu codziennym, co spowoduje zmniejszenie strumienia odpadów zmieszanych, a to z kolei wpłynie na zasobność portfela każdego z mieszkańców.

Poniżej zdjęcia z zajęć przeprowadzonych z uczniami.

Brak opisu obrazka

16.11.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim - Klasa 1a


Brak opisu obrazka

16.11.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim - Klasa 1b


Brak opisu obrazka

16.11.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim - Klasa 1c


Brak opisu obrazka
17.11.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim - Klasa 2a

 

Brak opisu obrazka

17.11.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim - Klasa 2b


Brak opisu obrazka

17.11.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim - Klasa 2c


Brak opisu obrazka

18.11.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim - Klasa 3a


Brak opisu obrazka

18.11.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim - Klasa 3b


Brak opisu obrazka

19.11.2015r. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kup - Klasy 1-3


Brak opisu obrazka

24.11.2015r. Zespół Szkół w Chróścicach - Klasa 1a


Brak opisu obrazka

24.11.2015r. Zespół Szkół w Chróścicach - Klasa 1b


Brak opisu obrazka

24.11.2015r. Zespół Szkół w Chróścicach - Klasa 2a


Brak opisu obrazka

25.11.2015r. Zespół Szkół w Chróścicach - Klasa 2b


Brak opisu obrazka

25.11.2015r. Zespół Szkół w Chróścicach - Klasa 3a


Brak opisu obrazka

25.11.2015r. Zespół Szkół w Chróścicach - Klasa 3b


Brak opisu obrazka

26.11.2015r. Zespół Szkół w Czarnowąsach - Klasy 1


Brak opisu obrazka

26.11.2015r. Zespół Szkół w Czarnowąsach - Klasy 2


Brak opisu obrazka

26.11.2015r. Zespół Szkół w Czarnowąsach - Klasy 3
 

 

ZDJĘCIA Z PRZEBIEGU ZAJĘĆ:

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Wersja XML