Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór pojemników ze szkłem

Odbiór szkła w pojemnikach następować będzie zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów dla terenu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018

w odstępach dwumiesięcznych tj. w miesiącach: sierpień, październik, grudzień.

Brak opisu obrazka

Wersja XML